Naslovnica Pretraživanje AA
 
EV BASS PROJEKT

Osnovne informacije

Naziv projekta Electric Vehicle Battery Swapping Station
Akronim projekta EV BASS
Voditelj projekta Doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić
Početak 01.10.2015.
Trajanje 36 mjeseci
Budžet 748.172,25 HRK
Izvor financiranja HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost)

 


SAŽETAK PROJEKTA

Naftni derivati pokreću vozila još od izuma modernog motora s unutarnjim izgaranjem 1885. godine. Posljedica je da danas samo osobna vozila emitiraju preko 10% stakleničkih plinova diljem svijeta. Osim brige za okoliš, promjenjivost cijene sirove nafte i napredak u razvoju alternativnih pogonskih goriva potiču razvoj novih ideja kojima vozila postaju „zelenija“, jeftinija i učinkovitija. Nedavni komercijalni uspjeh vozila Nissan Leaf, Tesla i ostalih, stavio je električna vozila u središte pozornosti. Međutim, potrebno je ukloniti postojeće prepreke kako bi korištenje električnih vozila postalo privlačno većem broju kupaca.

Za masovnu upotrebu električnih vozila potrebno je uspostaviti adekvatnu infrastrukturu. Sveprisutan pristup predmetnoj infrastrukturi smanjio bi brigu oko dosega električnih vozila i dugih vremena punjenja baterija. Stanice za izmjenu baterija električnih vozila svakako su učinkovito sredstvo za uklanjanje problema dugotrajnog čekanja na punjenje baterija. Te su stanice posrednici između elektroenergetskog sustava i svojih klijenata. Za uspješnu izgradnju i poslovanje ovih stanica potrebno je prvo izraditi poslovni i radni model. Na taj će se način osigurati da stanica za izmjenu baterija električnih vozila bude održiva nudeći brzu i pouzdanu uslugu kao alternativu dugotrajnom punjenju baterija.

Prvi dio projekta usmjeren je na analizu trenutne situacije u znanstvenoj i stručnoj literaturi, komercijalnim tvrtkama koje se bave električnim vozilima te zakonskim okvirima. Na temelju analize, razvit će se održivi poslovni model stanice za izmjenu baterija električnih vozila. Znanstveno istraživanje će se potom granati u dva smjera. Prvi smjer odnosi se na optimizaciju pogona stanice za izmjenu baterija, što uključuje kreiranje rasporeda pogona za dan unaprijed te u stvarnom vremenu. Ovi modeli su kompleksni jer uzimaju u obzir neizvjesnost cijene električne energije, potražnju za zamjenom baterija i napunjenost zamijenjenih baterija prihvaćenih od strane vlasnika električnih vozila. Drugi smjer odnosi se na upravljanje i komunikaciju unutar same stanice. Naime, potrebno je konstantno poznavati napunjenost svake baterije u stanici te puniti odgovarajuće baterije prema planu punjenja kreiranom od strane optimizacijskog modela. Pritom se javlja i problem istovremenog komuniciranja s velikim brojem baterija. Odgovarajući komunikacijski protokoli koji će ovisiti o veličini stanice će također biti definirani i testirani tijekom istraživanja.

Drugi dio istraživanja bavit će se utjecajem jedne i više stanica za izmjenu baterija električnih vozila na elektroenergetski sustav. Pritom će se zasebno razmatrati gledišta Operatora Distribucijskog Sustava i Operatora Prijenosnog Sustava. U projektu će se također ispitati postojeće prakse planiranja distribucijskih i prijenosnih sustava s obzirom na utjecaj stanica za izmjenu baterija električnih vozila.

Posljednji dio projekta biti će primijenjene naravi. Osmislit ćemo i instalirati stanicu za izmjenu baterija koja će se sastojati od središnjeg računala koje će upravljati stanicom, velikim brojem stogova električnih baterija i popratne upravljačke i komunikacijske opreme. Ovime ćemo ispitati razvijene algoritme u stvarnom okruženju i potvrditi rezultate simulacija.
TRAŽILICA